ساعت 14 و 34 دقیقه و 02 ثانیه
650
حدیث قدسی ۱
حدیث قدسی ۱قال الله تبارک و تعالی

ای فرزند ادم اگر فقط یکی از گناهانت را بر مردمان اشکار سازم حتی جواب سلامت را هم نخواهند داد.......