ساعت 20 و 09 دقیقه و 55 ثانیه
670
معرفت نفس از زبان علامه حسن زاده
معرفت نفس از زبان علامه حسن زادهانسان بزرگترین جدول بحر وجود و جامع ترین دفتر غیب و شهود و کاملترین مظهر واجب الوجود است. این جدول اگر درست تصفیه و لای روبی شود مجرای آب حیات و مجلای ذات و صفات می‌گردد.