ساعت 06 و 35 دقیقه و 54 ثانیه
718
رنگ بو خدایی بگیرید
رنگ بو خدایی بگیرید

خدایا کمکمان کن تا رنگ بو ترا بگیریم اگر هم رنگ بو ترا داریم یاری کن عطر تو از تن و وجود ما پاک نشود  امین یا را العالمین