ساعت 16 و 30 دقیقه و 45 ثانیه
721
کلام عرفانآیت الله کوهستانی :

 اگر ما خوب باشیم ، امام زمان (علیه السلام) خودشان به سراغ ما می آیند.