تبلیغات
پایگاه اینترنتی فاطمه الزهرا
ساعت 17 و 08 دقیقه و 12 ثانیه
735
دوران غیبت روزگار سرگردانی!!!
دوران غیبت روزگار سرگردانی!!!


امام محمد باقر(ع) میفرمایند:

برای مردم روزگاری فرا می رسد که همگان دچار تب و لرز می گردند، علم و دانش در آن ایام درهم پیچیده شود، آن سان که مار در لانه خود به دور خود می پیچد. در آن هنگام ستاره آنها طلوع می کند.گفته شد: مراد از تب و لرز چیست؟فرمود: روزهای فترت، که همگان دچار ضعف و سستی می گردند. در آن ایام بر عقاید خود استوار باشید تا خداوند ستاره شما را ظاهر گرداند.