ساعت 10 و 58 دقیقه و 04 ثانیه
769
حدید روزامام على علیه السلام: 

 
الْمُنافِقُ إِذَا اسْتَغْنى طَغى  تحف العقول، ص212

منافق هرگاه بى نیاز شود طغیان مى كند